project en change management in marketing, sales en customer service
HomeOverDienstenNieuwsContact
Business DevelopmentChange ManagementProject ManagementTrainingen
Project Management

Projecten kenmerken zich door activiteiten die eenmalig en uniek zijn. Ze kennen een eigen specifieke organisatiestructuur, leveren helder gedefinieerde producten op en hebben een duidelijk begin en eind.

Binnen marketing, sales en customer service is men minder gewend aan werken in projecten. Vaak kent men wel afgebakende taken en worden campagnes of evenementen op gestructureerde wijze bedacht, voorbereid en uitgevoerd. Maar grootschalige of complexe verandering in manier van werken of de implementatie van een onderrsteunend IT systeem zijn werkzaamheden die vaak door gespecialiseerde project managers worden aangestuurd.

Adviseurs van ManFriday Business Development hebben ervaring met leiding geven aan complexe en grootschalige veranderingen van organisatiestructuur, commerciele processen en ondersteunende systemen.

HomeOverDienstenNieuwsContact